aanpak

Trouw zijn aan jezelf

Coachprogramma's
 • Mijn IK in de politiek
 • Mijn IK na de politiek
 • Onze IK in de politiek

Luisteren & Dialoog

Online of live
 • Van Debat naar Dialoog
 • Luisteren in de politiek

Complexe wereld

Online of live
 • Masterclasses 'Navigeren in een complexe wereld'

Coaching

o.a.
 • Mijn IK in de politiek
 • Mijn IK na de politiek
 • Je politieke vraagstukken

Sparringspartner

o.a.
 • Visie-ontwikkeling
 • Team-ontwikkeling
 • Ontwikkeling conflicthantering

Gastspreker

o.a.
 • Mijn IK in de politiek
 • Mijn IK na de politiek
 • Je politieke vraagstukken

Inspiritation door ons

o.a.
 • Podcast
 • Thoughts to ponder
 • Nieuwsbrief

Inspiritation door anderen

o.a.
 • Boeken
 • Films
 • Video's

‘Vertragen’, ‘Verbinden’, Verdiepen’, ‘Versnellen’.
Dit zijn de vier componenten van onze SHIP-aanpak gericht op Innovatief Politiek Leiderschap.
Leiderschap vanuit je Innerlijk Kompas, waarmee je kan navigeren in de complexe realiteit, die snel verandert.
Met focus op de lange termijn en de dialoog.

‘ No problem can be solved by the same level of consciousness that created it’ (Albert Einstein).  

Om in de politiek tot duurzame, zinvolle, vervolgstappen te komen is een nieuwe aanpak nodig. 

Onze SHIP-aanpak is gebaseerd op het werk van Alan Seale, grondlegger van het ‘Center for Transformational Presence’.  Andere inspiratiebronnen zijn o.a. het gedachtegoed van Frederic Laloux (Reinventing Organisations) en Otto Scharmer (Theory U).

Ons streven is een positieve verandering te bewerkstelligen in de politiek. 

We bieden mensen in de politiek tools en vaardigheden op basis van onze SHIP-aanpak. Onze aanpak richt zich erop de best mogelijke vervolgstappen te vinden in de complexe, hedendaagse uitdagingen die in de politiek spelen en waarbij de huidige aanpak ontoereikend blijkt te zijn.

Hieronder kun je meer lezen over onze SHIP-aanpak en wat dit in de praktijk betekent.

SHIP

 • Omarmen van eigen talenten, intuïtie, intellect en  vaardigheden 
 • Leren van (leiderschaps)ervaringen
 • Besef dat persoonlijke en professionele ontwikkeling een permanent proces is
 • Nieuwsgierig, creatief en bereid op ontdekkingsreis te gaan zonder de uitkomst te kennen. 
 • Hoge ethische en morele standaarden tonen. 
 • Veiligheid bieden zodat anderen tot bloei kunnen komen. 
 • Continu streven naar het vergroten van je begrip en bewustzijn 
 • Tot actie over durven gaan als je weet welke vervolgstap je moet nemen
 • Impact durven maken op basis van hoge standaarden 
 • Durven opkomen voor wat juist is, ongeacht de omstandigheden 
 • Je transparant uit kunnen drukken 
 • Visie en besluitvorming dragen bij aan een betere wereld voor de lange termijn 
 • Ontdekken van het grootste potentieel in elke situatie
 • Begrijpen dat de wereld is gebouwd op een matrix van relaties
 • Comfortabel zijn met niet alles te weten 
 • Vertrouwen dat de best mogelijke vervolgstap zich aan zal dienen 

Wat levert het op?

 • Je hebt meer tijd voor wat echt belangrijk is. 
 • Je ervaart minder stress (bv. bij besluitvorming)
 • Je stelt makkelijk prioriteiten (bv. gebruik social media) 
 • Je hebt meer impact (bv. debatten)
 • Je ervaart meer helderheid (bv. politieke visie)
 • Je krijgt nieuwe inzichten (bv. beleid & vervolgstappen)
 • Co-creatie met anderen is  vanzelfsprekend 
 • Je ervaart een betere werk-privé balans  
 • Je ervaart meer zingeving en voldoening 
 • Je vergroot je zelfkennis
 • Je krijgt meer focus
 • Je neemt waar zonder direct te oordelen
 • Je plukt de vruchten van ‘deep listening’
 • Je leert te vertrouwen op je innerlijke wijsheid en creativiteit.
 • Je verkrijgt een diepgaand inzicht in hoe de wereld werkt als energie in beweging. 
 • Je leert het grootste potentieel in situaties ontdekken 
 • Je ervaart de voordelen van ‘interconnectedness’
 • Je draagt bij aan het grotere geheel
 • Je hecht aan lange termijn duurzame resultaten

Hoe werkt het?

Stap 1. Alles wat je nodig hebt is in je
Het uitgangspunt in al ons werk is dat iedereen zelf in staat is de beste antwoorden, oplossingen of vervolgstappen te vinden.  

Stap 2. Een ontdekkingsreis starten
Wij bieden bij al onze diensten intuitive, explorerende oefeningen aan. Door deze oefeningen ontdekken mensen zelf nieuwe mogelijkheden en inzichten. Mindfulness, het verkennen van de verschillende delen van je brein en lichaamsbewustzijn spelen hierbij een belangrijke rol.  

Step 3. Het bepalen van je vervolgstap
                                                                                      Een onderdeel van de SHIP-aanpak is het vaststellen van de best mogelijke vervolgstap voor elk probleem of iedere situatie. Daarnaast wordt vastgesteld welke acties vereist zijn om dit te realiseren. 

Stap 4. Pluk de vruchten
Onze SHIP-aanpak draagt bij aan blijvende, duurzame inzichten en gedragsverandering.  
Onze werkwijze is een creatief proces dat vertrouwen en commitment van onze deelnemers vraagt.

Meer weten? Klik op de onderstaande knop voor meer (Engelstalige) informatie over onze methode en aanpak. 

Spreken

Wij vertellen graag over de visie van Inspirited Politics, onze SHIP-aanpak en wat het oplevert. Voel je vrij contact op te nemen als onze visie aanspreekt en je een spreker zoekt.

Imagine

Een wereld vol met Inspirited Politics:

 • Met de focus op de lange termijn en het nalaten van een duurzame erfenis voor toekomstige generaties.
 • Waar innerlijke wijsheid het kompas is om beter inzicht te krijgen in de complexe vraagstukken van vandaag de dag.
 • Met de mogelijkheid in stilte je gedachten te verbinden met je hart en emoties.
 • Waarbij individuen in staat zijn oprecht te luisteren naar zichzelf en naar anderen.
 • Waar een hoger doel gediend wordt, terwijl respectvol onderlinge verschillen worden erkend.