Visie & aanpak

Innovatief Politiek Leiderschap

Leiderschap richt zich niet op de volgende verkiezingen, het richt zich op de volgende generatie.

Simon Sinek

Leiderschap is een keuze, geen titel.

Steven Covey

Leiderschap gaat niet over je functie of titel, het gaat over je acties en het voorbeeld dat je geeft.

Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen.

Peter Drucker

Trouw zijn

aan Jezelf

 1. Je weet wie je in essentie bent en waar je voor staat
 2. Je leidt met de beste versie van jezelf aan het stuur.
 3. Je handelt integer ook onder druk en bij veranderingen
 4. Je blijft authentiek
 5. Je geeft het beste van jezelf aan anderen
 6. Je inspireert de mensen om je heen
 7. Je bereikt je doelen in verbinding met jezelf
 1. Je maakt impact in de politiek vanuit je kernwaarden
 2. Je verhoogt het vertrouwen in en de invloed van je boodschap
 3. Je gebruikt je potentie optimaal en neemt de regie over je eigen leven en de keuzes die je maakt

‘I have learned that as long as I hold fast to my beliefs and values - and follow my own moral compass - then the only expectations I need to live up to are my own’.

Michelle Obama

Versterken van

Luisteren & Dialoog

 1. Je luistert naar jezelf, anderen en het grotere geheel vanuit verbinding
 2. Je neemt tijd en aandacht om te luisteren en om met anderen door te denken en  opent zo nieuwe perspectieven
 3. Je versterkt pro-actief luisteren en de dialoog in je politieke omgeving
 4. Je denkt minder snel, maar wel effectiever.
 1. Je vergroot innovatiekracht om antwoorden te vinden op complexe, onheldere vraagstukken door open te staan voor andere zienswijzen.
 2. Je creëert een breder draagvlak voor besluiten door de wijsheid van de minderheid te benutten.
 3. Je stimuleert en vergroot het onderlinge respect, de waardering en het vertrouwen van de mensen binnen en buiten de politiek (Senge).
 4. Je laat de kwaliteit van de besluitvorming stijgen; dit is belangrijk in een wereld van toenemende complexiteit.
 5. Je bent samen wijzer dan ieder voor zich aan het begin was.

‘Change happens by listening and then starting a dialogue with the people who are doing something you don’t believe is right.’

Jane Goodall

Navigeren in

Complexe wereld
Snelle veranderingen 

 1. Je handelt vanuit de wetenschap dat de wereld een systeem is waarbij alles met elkaar verbonden is.
 2. Je omarmt je eigen talenten, intuïtie, intellect en vaardigheden om nieuwe informatie te vinden in complexe omstandigheden.
 3. Je vertrouwt erop dat de best mogelijke vervolgstap zich zal aandienen
 4. Je leert anders kijken, maakt andere keuzes, laat je anders zien in de politieke arena en bereikt andere -niet verwachte- resultaten.
 1. Je bent comfortabel met het feit dat je niet alles weet en blijft rustig onder druk
 2. Je weet makkelijker prioriteiten te stellen en keuzes te maken
 3. Je dringt direct door tot de essentie en creëert een blijvende verandering
 4. Je versterkt je intuïtieve vaardigheden en ontsluit jouw potentieel en dat van anderen
 5. Je dringt snel tot de kern van een vraagstuk door, neemt effectief beslissingen en neemt mensen mee in de verandering.

No problem can be solved by the same level of consciousness that created it.

Albert Einstein

In today’s world that is polarized and short of attention, reflection and dialogue are more necessary than ever.

European Leadership Platform

Onze aanpak

‘Vertragen’, ‘Verbinden’, Verdiepen’, ‘Versnellen’.
Dit zijn de vier stappen van onze aanpak gericht op Innovatief Politiek Leiderschap.
Leiderschap vanuit je Innerlijk Kompas, waarmee je kan navigeren in de complexe realiteit, die snel verandert.
Met focus op de lange termijn en de dialoog.

Stap 1. Vertragen

‘Vertragen is soms de beste manier om te versnellen.’
Mike Vance

 
Vertragen is het startpunt van al onze trajecten. Het is een effectieve manier om contact te maken met het hier en nu en van daaruit te verbinden met jezelf en anderen (stap2).  Meestal doen we dit met een korte oefening. Dit kan bijvoorbeeld een ontspanningsoefening, een ademhalingsoefening of een visualisatie zijn.

Stap 2. Verbinden

‘Verbinding is dé reden waarom we hier zijn, het geeft zin en betekenis aan ons leven.’
Brené Brown

Stap twee draait om verbinden. Dit begint met het verbinden met jezelf; met wat je denkt, voelt en waarneemt in je lichaam. Van hieruit is er aandacht voor de verbinding met anderen, je omgeving en het grotere geheel (bijv. de maatschappij). Deze stap is vaak een integraal onderdeel van de oefening zoals beschreven bij stap 1.

Stap 3. Verdiepen

‘Alleen in helder water zie je diepte’ 
Rutger Kopland

In deze verdiepingsfase staat het vinden van nieuwe inzichten, antwoorden en mogelijkheden centraal. Ook onderzoek je in deze fase wat het potentieel en de impact is van mogelijke keuzes (bijv. op burgers, de economie of de aarde) en of de impact leidt tot een resultaat op de lange termijn. Na deze fase kun je weloverwogen een vervolgstap bepalen in fase 4. In deze fase staan het aanbieden van ervaringsgerichte, explorererende oefeningen centraal.

Stap 4. Versnellen

‘Elke keuze, bewust of onbewust, zet een aaneenschakeling van gebeurtenissen in gang. Succes is dus een kwestie van de juiste keuzes maken.’
Marco van Zalingen

In deze fase voer je welbewust je vervolgstap en/of actieplan uit gebasseerd op de input uit de eerdere fasen. 

 

Wat levert het op?

 • Je hebt meer tijd voor wat echt belangrijk is. 
 • Je ervaart minder stress (bv. bij besluitvorming)
 • Je stelt makkelijk prioriteiten (bv. gebruik social media) 
 • Je hebt meer impact (bv. debatten)
 • Je ervaart meer helderheid (bv. politieke visie)
 • Je krijgt nieuwe inzichten (bv. beleid & vervolgstappen)
 • Co-creatie met anderen is  vanzelfsprekend 
 • Je ervaart een betere werk-privé balans  
 • Je ervaart meer zingeving en voldoening 
 • Je vergroot je zelfkennis
 • Je krijgt meer focus
 • Je neemt waar zonder direct te oordelen
 • Je plukt de vruchten van ‘deep listening’
 • Je leert te vertrouwen op je innerlijke wijsheid en creativiteit.
 • Je verkrijgt een diepgaand inzicht in hoe de wereld werkt als energie in beweging. 
 • Je leert het grootste potentieel in situaties ontdekken 
 • Je ervaart de voordelen van ‘interconnectedness’
 • Je draagt bij aan het grotere geheel
 • Je hecht aan lange termijn duurzame resultaten

Imagine

Een wereld vol met Inspirited Politics:

 • Met de focus op de lange termijn en het nalaten van een duurzame erfenis voor toekomstige generaties.
 • Waar innerlijke wijsheid het kompas is om beter inzicht te krijgen in de complexe vraagstukken van vandaag de dag.
 • Met de mogelijkheid in stilte je gedachten te verbinden met je hart en emoties.
 • Waarbij individuen in staat zijn oprecht te luisteren naar zichzelf en naar anderen.
 • Waar een hoger doel gediend wordt, terwijl respectvol onderlinge verschillen worden erkend.

"Leadership is not about the next election. It's about the next generation."

Simon Sinek

"No problem can be solved from the same level of consciousness that created it."

Albert Einstein

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”

Benjamin Franklin

"If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader."

John Quincy Adams

"Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has."

Margaret Mead

“Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity and change.”

Brené Brown, PhD, LMSW

"Leaders don't create followers, they create more leaders."

Tom Peters