hoe het begon

De politiek heeft een sleutelpositie in onze complexe wereld

De politiek heeft een grote impact op alle aspecten van de samenleving. De complexiteit van de issues is groot en de wereld verandert ook snel. Als je in de politiek werkt draag je veel verantwoordelijkheid, opereer je vaak onder grote (media)druk en alles wat je doet kan onder een vergrootglas komen te liggen. Wat vraagt dit van politiek leiderschap? Hoe blijf je onder deze omstandigheden trouw aan jezelf en je idealen? 

Jezelf ontwikkelen als sleutel om te navigeren in complexiteit

Door mezelf bovenstaande vragen te stellen begon bij mij een visie te dagen voor een nieuwe organisatie: Inspirited Politics. Ik zag het belang van een nieuwe generatie mensen in de politiek die mee blijven groeien met de veranderende wereld om hen heen. Mensen die zich blijven ontwikkelen om gericht op de lange termijn, betekenisvolle impact te maken. 

Mijn visie voor leiderschapsontwikkeling in de politiek door coaching en training

Inspirited Politics is een leiderschapsplatform voor de politiek. We versterken innovatief leiderschap voor iedereen die in de politiek werkt. We zijn een platform om mensen in de politiek te inspireren, coachen en trainen.

Een positieve verandering bewerkstelligen om een betere wereld te creëren

Met Inspirited Politics streef ik er naar een transformatie te faciliteren waardoor alle politieke systemen bij gaan dragen aan het creëren van een betere wereld. Niet alleen nu maar ook voor toekomstige generaties. Ik nodig je uit deze transformatie samen samen met mij te realiseren.

Sitara Edward

Oprichter

Sitara is geboren in Engeland in 1974 en verhuisde toen ze drie was naar Nederland. In Leiden behaalde ze haar doctoraal in klinische- en gezondheidspsychologie. Na haar studie koos ze voor een management traineeship bij ABN AMRO waarna ze verschillende (project)management functies vervulde. Daarna werkte ze als manager bij een zorgorganisatie voordat ze de sprong waagde om voor zichzelf te beginnen als leiderschapscoach en -trainer.

Ze is een gecertificeerde coach en trainer met een diverse, internationale achtergrond. Ze heeft ervaring in het bedrijfsleven, de zorg- en welzijnssector.  buiten de politiek.

Het is haar droom om een nieuwe visie op politiek leiderschap te introduceren, vanuit haar kwaliteiten als leiderschapscoach en trainer zonder zelf politicus te zijn. Haar a-politieke achtergrond blijkt een voordeel. Ze werkt samen met gelijkgestemde coaches en trainers.

Shippy!

Hoi, ik ben Shippy!

Ik ben de wisdomkeeper voor Inspirited Politics. Je zult me regelmatig tegenkomen op Social Media om onze visie te delen en te vertellen over onze SHIP-aanpak. 

Ik ben het ware resultaat van co-creatie doordat Sitara haar visie voor mij toevertouwde aan haar goede vriend Gert-Jan Vlaming. 

Gert-Jan is een bijzondere kunstenaar die je wellicht kent van de PhingThing.  Ik ben heel dankbaar dat ik door hem ontworpen ben omdat hij de kunst verstaat om bezieling in zijn ontwerpen te brengen. 

 

Cirkel van Spaceholders

We realiseren ons dat we dingen op onconventionele wijze doen en dat een deel van ons vocabulaire voor sommige mensen wellicht nieuw is. Spaceholders zijn mensen die met hun intentie, energie en aandacht een organisatie, initiatief of persoon ondersteunen. Spaceholders helpen het volledige potentieel in iedere situatie tot uiting te laten komen. 
Inspirited Politics gaat uit van de principes van Transformational Presence, het werk van Alan Seale. Er is een internationale Cirkel van Spaceholders die Inspirited Politics ondersteunt. De mensen in deze cirkel zijn actief in de Transformational Presence community. De cirkel bestaat uit enthousiaste en gewaardeerde personen die ieder op hun eigen manier betrokken zijn geweest bij de totstandkoming en ontwikkeling van onze organisatie. De cirkel fungeert als een klankbord en ondersteunt en adviseert Inspirited Politics gevraagd en ongevraagd.

Shane
Alan Seale (U.S.A.)

Alan is de oprichter van ‘ The center for Transformational Presence’. Hij is een bekroonde auteur, inspirerend spreker, een katalysator voor transformatie, docent en mentor voor vele leiders en coaches over de hele wereld. Alan leerde Sitara kennen toen ze in 2016 de TPLC-training in Nederland volgde. Sindsdien zijn hij en zijn werk een inspiratie geweest voor haar. Haar visie voor Inspirited Politics ontstond begin 2017 en mede dankzij de begeleiding en ondersteuning van Alan kan haar visie in 2019 worden gerealiseerd.

carolineveerman
Caroline Veerman (Nederland)

Caroline is een van de drijvende krachten voor Transformational Presence (TP) in Nederland. Zij is een ervaren leider, manager, coach en facilitator voor transformatie. Ze heeft met succes een programma ontworpen en geïmplementeerd in de zorginstelling waar ze werkt. Het programma is, net als onze SHIP-aanpak, gebaseerd op de principes van TP. Het programma heeft binnen zes maanden gezorgd voor een significante verlaging van het ziekteverzuim, en een verhoging van de productiviteit en declarabele uren. Caroline heeft Sitara in 2016 ontmoet toen zij allebei deelnamen aan de TPLC-training. Sindsdien werken ze samen aan verschillende projecten om mensen in organisaties te ondersteunen o.b.v. de principes van TP.

Scott zwart wit ppt
Scott Cordrey (Engeland)

Scott is onlangs in een nieuwe levensfase gekomen na 28 jaar voor IKEA te hebben gewerkt, een bedrijf waarvan de waarden sterk resoneren met zijn eigen waarden. Hij ontdekt dagelijks nieuwe manieren om dienstbaar te zijn aan anderen en de maatschappij. Dit geeft hem veel voldoening en inspiratie. Hij zoekt continu naar nieuwe manieren om mensen als coach en mentor te ondersteunen. Daarnaast staat hij klaar om teams te faciliteren in hun ontwikkeling. Scott leerde Sitara kennen tijdens een internationale call voor TPLC-alumni in 2018. Zij reikte intuïtief naar hem uit voor ondersteuning bij het opstarten van Inspirited Politics. Sindsdien is hij een rots in de branding geweest voor de ontwikkeling en het opstarten van Inspirited Politics.

rpt
Marga Wijman (Nederland)

Marga heeft in het leven verschillende paden bewandeld op zoek naar belangrijke antwoorden op grote levensvragen: 'Waarom zijn we op aarde?' en 'Hoe werkt de wereld?'. Ze werkte eerst binnen het toerisme voordat ze een studie politicologie afrondde. Momenteel werkt ze als life coach en counselor. Marga ontmoette Sitara via de coachingscirkel van Transformational Presence in 2017. Zij was een van de eerste mensen met wie Sitara haar visie voor Inspirited Politics deelde. Sinds dat moment hebben ze een vruchtbare samenwerking ontwikkeld.

Foto Sascha Krijger
Sascha Krijger (Nederland)

Sascha is een gecertificeerd Transformational Presence coach en adviseur/manager die voornamelijk in de not for profit sector werkt. Haar passie is een katalysator voor groei te zijn. Zij combineert haar diverse werkervaring veelal met de concepten en inzichten vanuit Transformational Presence en programma’s waarin systemisch werken centraal staat. Ze maakt graag gebruik van de positieve werking van energie, bewegen en reflecteren in en met de natuur. Sascha leerde Sitara kennen tijdens een TPLA-training in de V.S. in 2017. Sinds eind 2019 is ze intensief betrokken geweest bij ontwikkelen van coachings- en trainingspakketten voor Inspirited Politics

Co-Creating Partners

The Center for Transformational Presence
Frank Weijers - Spelen met ruimte
Krijger Consult - Sascha Krijger
Coachways - Joanna Zawada-Kubik
Transformational Playground - Vincent Sark
Stem op een vrouw
CEO Round Table - Francois Nail

"Leadership is not about the next election. It's about the next generation."

Simon Sinek

"No problem can be solved from the same level of consciousness that created it."

Albert Einstein

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”

Benjamin Franklin

"If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader."

John Quincy Adams

"Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has."

Margaret Mead

“Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity and change.”

Brené Brown, PhD, LMSW

"Leaders don't create followers, they create more leaders."

Tom Peters