Over inspirited politics

Oprichter

Sitara Edward richtte in 2019 Inspirited Politics op. 
Haar streven is de politiek te transformeren om zo een betere wereld te creëren, die bijdraagt aan het welzijn van ieder mens, de samenleving en de wereld. De politieke arena is de aangewezen plek om veranderingen in gang te zetten.           

Sitara is een gecertificeerde coach en trainer met een brede internationale achtergrond en werkervaring in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Zij werkt nauw samen met gelijkgestemde coaches en trainers over de hele wereld.

Shippy!

Hoi, ik ben Shippy!

Ik ben de wisdom keeper van Inspirited Politics. Je komt me regelmatig tegen op deze website en op Social Media. Ik illustreer de visie en aanpak van Inspirited Politics.

Grafisch kunstenaar Gert-Jan Vlaming heeft me getekend en vormgegeven, naar de wensen van Sitara Edward. Gert-Jan is een bijzondere kunstenaar die je wellicht kent van de PhingThing

 

 

Spaceholders & partners in co-creatie

Spaceholders zijn mensen die met hun energie en aandacht een organisatie of persoon ondersteunen. Zij helpen je het volledige potentieel uit iedere situatie te halen. Er is een internationale Cirkel van Spaceholders die Inspirited Politics ondersteunt. De spaceholders fungeren als klankbord en adviseren Inspirited Politics gevraagd en ongevraagd om zo te groeien. Partners in co-creatie zijn mensen en organisaties met wie Inspirited Politics samenwerkt.

Shane
Alan Seale (U.S.A.)

Alan is de oprichter van ‘ The center for Transformational Presence’. Hij is een bekroonde auteur, inspirerend spreker, een katalysator voor transformatie, docent en mentor voor vele leiders en coaches over de hele wereld. Alan leerde Sitara kennen toen ze in 2016 de TPLC-training in Nederland volgde. Sindsdien zijn hij en zijn werk een inspiratie geweest voor haar. Haar visie voor Inspirited Politics ontstond begin 2017 en mede dankzij de begeleiding en ondersteuning van Alan kan haar visie in 2019 worden gerealiseerd.

Foto Sascha Krijger
Sascha Krijger (Nederland)

Sascha is een gecertificeerd Transformational Presence coach en adviseur/manager die voornamelijk in de not for profit sector werkt. Haar passie is een katalysator voor groei te zijn. Zij combineert haar diverse werkervaring veelal met de concepten en inzichten vanuit Transformational Presence en programma’s waarin systemisch werken centraal staat. Ze maakt graag gebruik van de positieve werking van energie, bewegen en reflecteren in en met de natuur. Sascha leerde Sitara kennen tijdens een TPLA-training in de V.S. in 2017. Sinds eind 2019 is ze intensief betrokken bij het ontwikkelen van coachings- en trainingspakketten voor Inspirited Politics.

carolineveerman
Caroline Veerman (Nederland)

Caroline is een van de drijvende krachten voor Transformational Presence (TP) in Nederland. Zij is een ervaren leider, manager, coach en facilitator voor transformatie. Ze heeft met succes een programma ontworpen en geïmplementeerd in de zorginstelling waar ze werkt. Het programma is, net als onze SHIP-aanpak, gebaseerd op de principes van TP. Het programma heeft binnen zes maanden gezorgd voor een significante verlaging van het ziekteverzuim, en een verhoging van de productiviteit en declarabele uren. Caroline heeft Sitara in 2016 ontmoet toen zij allebei deelnamen aan de TPLC-training. Sindsdien werken ze samen aan verschillende projecten om mensen in organisaties te ondersteunen o.b.v. de principes van TP.

Scott zwart wit ppt
Scott Cordrey (Engeland)

Scott is onlangs in een nieuwe levensfase gekomen na 28 jaar voor IKEA te hebben gewerkt, een bedrijf waarvan de waarden sterk resoneren met zijn eigen waarden. Hij ontdekt dagelijks nieuwe manieren om dienstbaar te zijn aan anderen en de maatschappij. Dit geeft hem veel voldoening en inspiratie. Hij zoekt continu naar nieuwe manieren om mensen als coach en mentor te ondersteunen. Daarnaast staat hij klaar om teams te faciliteren in hun ontwikkeling. Scott leerde Sitara kennen tijdens een internationale call voor TPLC-alumni in 2018. Zij reikte intuïtief naar hem uit voor ondersteuning bij het opstarten van Inspirited Politics. Sindsdien is hij een rots in de branding geweest voor de ontwikkeling en het opstarten van Inspirited Politics.

rpt
Marga Wijman (Nederland)

Marga heeft in het leven verschillende paden bewandeld op zoek naar belangrijke antwoorden op grote levensvragen: 'Waarom zijn we op aarde?' en 'Hoe werkt de wereld?'. Ze werkte eerst binnen het toerisme voordat ze een studie politicologie afrondde. Momenteel werkt ze als life coach en counselor. Marga ontmoette Sitara via de coachingscirkel van Transformational Presence in 2017. Zij was een van de eerste mensen met wie Sitara haar visie voor Inspirited Politics deelde. Sinds dat moment hebben ze een vruchtbare samenwerking ontwikkeld.

"Leadership is not about the next election. It's about the next generation."

Simon Sinek

"No problem can be solved from the same level of consciousness that created it."

Albert Einstein

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”

Benjamin Franklin

"If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader."

John Quincy Adams

"Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has."

Margaret Mead

“Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity and change.”

Brené Brown, PhD, LMSW

"Leaders don't create followers, they create more leaders."

Tom Peters