Ons Aanbod

Alles wat we doen is gericht op het inspireren, trainen, coachen en faciliteren van Innovatief Politiek Leiderschap. Dit doen we voor iedereen die in de politieke arena werkt of wil werken. 

Coaching

 • Mijn IK in de politiek
 • Mijn IK na de politiek
 • Politieke Coaching

Trainingen

 • Van Debat naar Dialoog
 • Luisteren in de politiek
 • Thema-avond met luistercikel

Sparringpartner

 • Ons IK in de Politiek
 • Van Debat naar Dialoog
 • Luisteren in de Politiek
 • Navigeren in complexiteit

Gastspreker

 • Mijn IK in de politiek
 • Mijn IK na de politiek
 • Je politieke vraagstukken

Inspiritation door ons

 • Podcast
 • Thoughts to ponder
 • Nieuwsbrief

Inspiritation door anderen

 • Boeken
 • Films
 • Video's

Onze klanten over ons

Meer weten?

De politiek heeft een sleutelpositie in onze complexe wereld

De politiek heeft een grote impact op alle aspecten van de samenleving. De complexiteit van de issues is groot en de wereld verandert ook snel. Als je in de politiek werkt draag je veel verantwoordelijkheid, opereer je vaak onder grote (media)druk en alles wat je doet kan onder een vergrootglas komen te liggen. Wat vraagt dit van politiek leiderschap? Hoe blijf je onder deze omstandigheden trouw aan jezelf en je idealen? 

Jezelf ontwikkelen als sleutel om te navigeren in complexiteit

Door mezelf bovenstaande vragen te stellen begon bij mij een visie te dagen voor een nieuwe organisatie: Inspirited Politics. Ik zag het belang van een nieuwe generatie mensen in de politiek die mee blijven groeien met de veranderende wereld om hen heen. Mensen die zich blijven ontwikkelen om gericht op de lange termijn, betekenisvolle impact te maken. 

Mijn visie voor leiderschapsontwikkeling in de politiek door coaching en training

Inspirited Politics is een leiderschapsplatform voor de politiek. We versterken innovatief leiderschap voor iedereen die in de politiek werkt. We zijn een platform om mensen in de politiek te inspireren, coachen en trainen.

Een positieve verandering bewerkstelligen om een betere wereld te creëren

Met Inspirited Politics streef ik er naar een transformatie te faciliteren waardoor alle politieke systemen bij gaan dragen aan het creëren van een betere wereld. Niet alleen nu maar ook voor toekomstige generaties. Ik nodig je uit deze transformatie samen samen met mij te realiseren.

Co-Creating Partners

The Center for Transformational Presence
Frank Weijers - Spelen met ruimte
sasch
Krijger Consult - Sascha Krijger
Coachways - Joanna Zawada-Kubik
Transformational Playground - Vincent Sark
Screenshot 2020-11-11 at 18.33.45
Stem op een vrouw
CEO Round Table - Francois Nail

Innovatief Politiek Leiderschap

Trouw zijn

aan Jezelf

 1. Je weet wie je in essentie bent en waar je voor staat
 2. Je leidt met de beste versie van jezelf aan het stuur.
 3. Je handelt integer ook onder druk en bij veranderingen
 4. Je blijft authentiek
 5. Je geeft het beste van jezelf aan anderen
 6. Je inspireert de mensen om je heen
 7. Je bereikt je doelen in verbinding met jezelf
 1. Je maakt impact in de politiek vanuit je kernwaarden
 2. Je verhoogt het vertrouwen in en de invloed van je boodschap
 3. Je gebruikt je potentie optimaal en neemt de regie over je eigen leven en de keuzes die je maakt

Versterken van

Luisteren & Dialoog

 1. Je luistert naar jezelf, anderen en het grotere geheel vanuit verbinding
 2. Je neemt tijd en aandacht om te luisteren en om met anderen door te denken en  opent zo nieuwe perspectieven
 3. Je versterkt pro-actief luisteren en de dialoog in je politieke omgeving
 4. Je denkt minder snel, maar wel effectiever.
 1. Je vergroot innovatiekracht om antwoorden te vinden op complexe, onheldere vraagstukken door open te staan voor andere zienswijzen.
 2. Je creëert een breder draagvlak voor besluiten door de wijsheid van de minderheid te benutten.
 3. Je stimuleert en vergroot het onderlinge respect, de waardering en het vertrouwen van de mensen binnen en buiten de politiek (Senge).
 4. Je laat de kwaliteit van de besluitvorming stijgen; dit is belangrijk in een wereld van toenemende complexiteit.
 5. Je bent samen wijzer dan ieder voor zich aan het begin was.

Navigeren in

Complexe wereld
Snelle veranderingen 

 1. Je handelt vanuit de wetenschap dat de wereld een systeem is waarbij alles met elkaar verbonden is.
 2. Je omarmt je eigen talenten, intuïtie, intellect en vaardigheden om nieuwe informatie te vinden in complexe omstandigheden.
 3. Je vertrouwt erop dat de best mogelijke vervolgstap zich zal aandienen
 4. Je leert anders kijken, maakt andere keuzes, laat je anders zien in de politieke arena en bereikt andere -niet verwachte- resultaten.
 1. Je bent comfortabel met het feit dat je niet alles weet en blijft rustig onder druk
 2. Je weet makkelijker prioriteiten te stellen en keuzes te maken
 3. Je dringt direct door tot de essentie en creëert een blijvende verandering
 4. Je versterkt je intuïtieve vaardigheden en ontsluit jouw potentieel en dat van anderen
 5. Je dringt snel tot de kern van een vraagstuk door, neemt effectief beslissingen en neemt mensen mee in de verandering.

Imagine

Een wereld vol met Inspirited Politics:

 • Met de focus op de lange termijn en het nalaten van een duurzame erfenis voor toekomstige generaties.
 • Waar innerlijke wijsheid het kompas is om beter inzicht te krijgen in de complexe vraagstukken van vandaag de dag.
 • Met de mogelijkheid in stilte je gedachten te verbinden met je hart en emoties.
 • Waarbij individuen in staat zijn oprecht te luisteren naar zichzelf en naar anderen.
 • Waar een hoger doel gediend wordt, terwijl respectvol onderlinge verschillen worden erkend.