inspiritation door ons

podcast, thoughts to ponder, tips

Podcast: Luisteren in de Politiek

Sylvana Simons

‘Een goede luisteraar hoort wat er gezegd wordt, wat er niet gezegd wordt én wat er bedoeld wordt.’ 


Abel Reitsma

‘Ik heb met mezelf de afspraak: “80% van mijn werk vindt buiten het Stadhuis plaats.” Dáár luister je, dáár haal je signalen op.’ 

Noortje Thijssen

‘Luisteren zie ik als een sleutel om te verbinden met anderen én om jezelf te uiten en gehoord te worden. Als je zelf goed luistert, luisteren anderen ook naar jou’. 

Hamit Karakus

‘Luisteren gaat niet vanzelf. Luisteren is een kunst, die ik ook heb moeten leren’. 

Jurgen van Houdt

‘Luisteren gaat voor mij over je verdiepen in de ander. Het gaat over praten mét elkaar i.p.v. praten óver elkaar.’

Lousewies van der Laan

‘Ik heb geleerd dat je nooit genoeg kunt luisteren. Het is belangrijk mensen écht het gevoel te geven dat ze gehoord worden.’

Niko Koffeman

‘Luisteren is voor mij het meereizen met de boodschap die je zendt en je inleven in hóe deze aankomt bij de ontvanger. ‘

Marieke Peereboom

‘Als ik luister, ga ik op mijn gevoel af en probeer ik de persoon achter de spreker te leren kennen.’
 

Ockje Tellegen

‘Als je praat, kun je niet luisteren. Als je niet luistert, kun je niets leren.’


Bina Chirino

‘Luisteren is essentieel in wat ik elke dag doe. Ik zie het als mijn taak te beginnen met luisteren. Ik spreek namelijk niet namens mijzelf, maar namens de leden en het bestuur.’

Christiaan Ponsen

‘Als je wilt dat iemand luistert, dan is het ook belangrijk dingen in begrijpelijke taal uit te leggen.’


Carline van Breugel

‘Luisteren is voor mij de moeite doen je in een ander te verplaatsen en tegelijkertijd niét in te vullen wat de ander bedoelt’

Anne Kuik

”Door zelf vragen te stellen betrek ik anderen bij het gesprek en zorg ik dat ik kan luisteren.’ 

Podcast: Innovatief Politiek Leiderschap (Engelstalig)

Podcast No. 1

Alan Seale spreekt over Transformational Presence in de politiek  

Podcast No. 2

Sitara spreekt met Shyla Raghav over klimaat-verandering en wat de politiek hierin kan betekenen

Podcast No. 3

Sitara spreekt met Harcourt Klinefelter, de voormalige persofficier van Martin Luther King over zijn visie                             

Podcast No. 4

Sitara praat met Devika Partiman van ‘Stem op een vrouw’ over representatie en activisme in de politiek                            

Podcast No. 5

Sitara praat met Frank Weijers over Deep Democracy in de poltiek

Podcast No. 6

Sitara praat met Rosie Bell over ‘The Mindfulness Intiative’ en hun bijdrage in de politiek

Film tip
Video afspelen
Doe een nachtwandeling
Video afspelen
Lees Tips
Cloudgazing
Video afspelen
Dancing solo
Betekenisvol gesprek

Bi-weekly Thoughts to Ponder

* indicates required