Fracties en coalities

Het Fractiekompas

‘Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen.’– Steve Jobs

Wat levert het op?

* Inzicht in gezamenlijke drijfveren 
* Kaders voor samenwerking en besluitvorming

* Betekenis, purpose en passie
* Interactieve kennismaking en verdieping

Het fractiekompas maakt je fractie en degenen die hier nauw aan gelieerd zijn, bewust van jullie innerlijke drijfveren als team. Het maakt concreet wie jullie zijn als team en waar jullie gezamenlijk voor staan, zodat je maximaal impactvol kunt zijn voor je kiezers en de maatschappij. Een helder fractiekompas vormt de basis voor een prettige, constructieve samenwerking in je fractie. Het geeft je team betekenis, purpose en passie. Het fractiekompas versterkt het onderling vertrouwen en creëert heldere kaders voor de onderlinge samenwerking en besluitvorming. De professionele begeleiding op maat garandeert dat jullie als team snel tot de essentie komen.

Waarom deelnemen?

Effectief zijn in de politiek begint bij te weten wie je in de kern bent en waar je voor staat. Niet alleen als individu maar ook als fractie. Het is het beste startpunt om betekenisvolle impact te maken, gericht op de lange termijn. Je wilt graag dat je fractie meer is dan de optelsom van de individuen die bij de fractie betrokken zijn. Dit is niet een vanzelfsprekendheid in de politieke realiteit. Dit traject geeft je als fractie diepgaand de handvatten om je als team te ontwikkelen en toetsstenen om te bepalen waar je met z’n allen voor staat en voor gaat.

Wat gaan we doen?

Je gaat in dit traject interactief met elkaar aan de slag om elkaar beter te leren kennen en om met z’n allen je fractiekompas te formuleren.  

Opbouw programma

1. Kennismaken & verbinden:
Op interactieve wijze kennismaken en verbinding creëren om constructieve samenwerking, vertrouwen en transparantie in de toekomst te bevorderen.

2. Het Fractiekompas nader toegelicht:
Inzicht krijgen in de betekenis van het begrip ‘fractiekompas’ en de toegevoegde waarde die het kan hebben in de praktijk.

3. Je Fractiekompas formuleren:
Op interactieve wijze ontdekken en vaststellen wat de essentie is van het eigen fractiekompas en dit formuleren in een mooie slogan!

4. Je Fractiekompas in de praktijk:
Inzicht krijgen in het politieke potentieel en leidende principes van de fractie voor de komende fractieperiode als je je laat leiden door je fractiekompas. 

Voor wie

Dit traject is voor politieke fracties. Het traject is het effectiefst als je deelneemt met alle personen die nauw aan de fractie verbonden zijn zoals bijv. stafleden, bestuursleden e.d..  Het traject wordt in nauwe samenspraak met de fractie op detailniveau ingevuld.  

Praktische informatie

Waar/wanneer:

De locatie en datum wordt i.o.m. de opdrachtgever gekozen.

Indicatie tijdsinvestering:

Uitvoering workshop:
8 uur (of 2×4 uur)

Voorbereiding (indicatief):
– Intake & voorbereiding met opdrachtgever: 2-4 uur
– Kennismaking met team: 1-2 uur 
– Voorbereiding deelnemers: 1-2 uur

Aantal deelnemers:

Minimaal 4 deelnemers

Kosten:

Op aanvraag

 

Neem contact op met Sitara Edward voor meer informatie over dit traject.
sitara@inspiritedpolitics.com
06-47076827

De Fractiekoers

‘Als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is geen enkele wind gunstig’– Seneca

Wat levert het op?

* Een heldere visie voor de fractie
* Concrete mijlpalen voor de komende (fractie)periode
* Prioriteitstelling voor beleid en besluiten 

Dit is een vervolg op de workshop ‘Het Fractiekompas’. In deze workshop maak je als fractie je visie, beleid, en prioriteitstelling voor de komende periode concreet.  

Waarom deelnemen?

In de politieke realitieit word je vaak geleid door de waan van de dag. Het is niet gemakkelijk om in deze realiteit het lange termijn perspectief voor ogen te houden of om de consequenties van beslissingen in de toekomst te overzien. Een heldere koers en visie helpt je fractie koers te houden in alle hektiek en geeft handvatten om keuzes te maken en prioriteiten te stellen.   

Wat gaan we doen?

Je gaat in dit traject interactief met elkaar aan de slag om op basis van je missie (fractiekompas) je koers uit te zetten.

Opbouw programma

n.t.b.

Voor wie

Dit traject is voor politieke fracties. Het traject is het effectiefst als je deelneemt met alle personen die nauw aan de fractie verbonden zijn zoals bijv. stafleden, bestuursleden e.d..  Het traject wordt in nauwe samenspraak met de fractie op detailniveau ingevuld.  

Praktische informatie

Waar/wanneer

Online of live op locatie i.o.m. de opdrachtgever. 

Indicatie tijdsinvestering:

Uitvoering workshop:
4 uur 

Voorbereiding (indicatief):
– Intake & voorbereiding met opdrachtgever: 2-4 uur
– Kennismaking met team: 1-2 uur 
– Voorbereiding deelnemers: 1-2 uur

Aantal deelnemers:

Minimaal 4 deelnemers

Kosten:

Op aanvraag 

 

Neem contact op met Sitara Edward voor meer informatie over dit traject.
sitara@inspiritedpolitics.com
06-47076827

Verbindend samenwerken in de politiek

‘Waarom moeilijk doen, als het samen kan.’– Loesje

Wat levert het op?

* Innovatief denken en handelen in de politiek
* Inzicht in betekenis verbindend samenwerken in politiek

* Inzicht in noodzaak verbindend samenwerken in de politiek
* Werken met Deep Democracy als tool 

Dit traject vormt de basis voor een prettige, constructieve  samenwerking in de breedste zin van het woord. Niet alleen binnen je fractie en/of coalitie maar ook daarbuiten. Het geeft inzicht in de noodzaak van verbindend samenwerken in de politiek om op de lange termijn effectieve resultaten te boeken. Daarbij geeft het praktische handvatten om deze innovatieve manier van samenwerken in de praktijk te brengen.

Waarom deelnemen?

Als je inspiratie zoekt als team om buiten de gebaande wegen te treden om meer te bereiken op de lange termijn dan is deze workshop een aanrader! 

Wat gaan we doen?

Je gaat in dit traject interactief met elkaar aan de slag en ontdekt hoe iedere samenwerking begint met de relatie met jezelf. Van daaruit 

Opbouw programma

1. De relatie met jezelf en je eigen partij:
Op interactieve wijze kennismaken en verbinding creëren om constructieve samenwerking, vertrouwen en transparantie in de toekomst te bevorderen.

2. De relatie met de ander:
Inzicht krijgen in de betekenis van het begrip ‘fractiekompas’ en de toegevoegde waarde die het kan hebben in de praktijk.

3. De relatie met het grotere geheel:
Op interactieve wijze ontdekken en vaststellen wat de essentie is van het eigen fractiekompas en dit formuleren in een mooie slogan!

4. Deep Democracy: een praktijkvoorbeeld
Inzicht krijgen in het politieke potentieel en leidende principes van de fractie voor de komende fractieperiode als je je laat leiden door je fractiekompas. 

Voor wie

Dit traject is voor politieke teams die binnen en buiten hun eigen partij beter en innovatief willen leren samenwerken.  

Praktische informatie

Neem contact op met Sitara Edward voor meer informatie over dit traject.
sitara@inspiritedpolitics.com

Data:

21 jan. ’22 (9.00u – 13.00u)

Aantal deelnemers:

6-20 

Kosten:

Op aanvraag

Het coalitiekompas

‘Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen.’– Steve Jobs

Wat levert het op?

* Inzicht in gezamenlijke drijfveren 
* Kaders voor samenwerking en besluitvorming

* Betekenis, purpose en passie
* Interactieve kennismaking en verdieping

Dit traject vormt de basis voor een prettige, constructieve  samenwerking van je coalitie. Het stelt je in staat als team vanuit je innerlijke drijfveren impactvol te zijn voor je kiezers en de maatschappij. Een coalitiekompas geeft je team betekenis, purpose en passie.  Het is erop gericht het onderling vertrouwen te versterken en heldere kaders te creëren voor de onderlinge samenwerking en besluitvorming. De professionele begeleiding op maat garandeert dat jullie als team snel tot de essentie komen. 

Waarom deelnemen?

Effectief zijn in de politiek begint bij te weten wie je in de kern bent en waar je voor staat. Niet alleen als individu maar ook als coalitie. Het is  het beste startpunt om betekenisvolle impact te maken, gericht op de lange termijn. In de optimale situatie ben je als coalitie meer dan de optelsom van de individuen of partijen die in de coalitie zitten. Dit is niet een vanzelfsprekendheid in de politieke realiteit. Dit traject geeft je de handvatten om je als team te ontwikkelen en vast te stellen waar je met z’n allen voor staat. 

Wat gaan we doen?

Je gaat in dit traject interactief met elkaar aan de slag om elkaar beter te leren kennen en om met z’n allen je fractiekompas te formuleren.  

Opbouw programma

n.t.b.

Voor wie

Dit traject is voor politieke fracties. Het traject is het effectiefst als je deelneemt met alle personen die nauw aan de fractie verbonden zijn zoals bijv. stafleden, bestuursleden e.d..  Het traject wordt in nauwe samenspraak met de fractie op detailniveau ingevuld.  

Praktische informatie

Neem contact op met Sitara Edward voor meer informatie over dit traject.
sitara@inspiritedpolitics.com

Indiciatie tijdsinvestering:

Uitvoering workshop:
8 uur (of 2×4 uur)

Voorbereiding (indicatief):
– Intake & voorbereiding met opdrachtgever: 2-4 uur
– Kennismaking met team: 1-2 uur 
– Voorbereiding deelnemers: 1-2 uur

Aantal deelnemers:

Minimaal 6 deelnemers

Kosten:

Op aanvraag

De coalitiekoers

‘Als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is geen enkele wind gunstig’– Seneca

Wat levert het op?

Dit is een vervolg op de workshop ‘Het Coalitiekompas’. In deze workshop maak je als coalitie je visie, beleid, en prioriteitstelling voor de komende periode concreet. Dit traject kan ook in combinatie met ‘Het Coalitiekompas’ gegeven worden.

Waarom deelnemen?

Dit is een vervolg op de workshop ‘Het Fractiekompas’. In deze workshop maak je als fractie je visie, beleid, en prioriteitstelling voor de komende periode concreet.  

Wat gaan we doen?

Je gaat in dit traject interactief met elkaar aan de slag om elkaar beter te leren kennen en om met z’n allen je coalitiekompas te formuleren.  

Opbouw programma

1. Kennismaken & verbinden:
Op interactieve wijze kennismaken en verbinding creëren om constructieve samenwerking, vertrouwen en transparantie in de toekomst te bevorderen.

2. Het Coalitiekompas nader toegelicht:
Inzicht krijgen in de betekenis van het begrip ‘coalitiekompas’ en de toegevoegde waarde die het kan hebben in de praktijk.

3. Je Coalitiekompas formuleren:
Op interactieve wijze ontdekken en vaststellen wat de essentie is van het eigen coalitiekompas en dit formuleren in een mooie slogan!

4. Je Coalitiekompas in de praktijk:
Inzicht krijgen in het politieke potentieel en leidende principes van de coalitie voor de komende periode als je je laat leiden door je coalitiekompas. 

Voor wie

Dit traject is voor politieke coalities. Het traject is het effectiefst als je deelneemt met alle personen die nauw aan de coalitie verbonden zijn zoals bijv. stafleden, bestuursleden e.d..  Het traject wordt in nauwe samenspraak met een vertegenwoordiger van de coalitie op detailniveau ingevuld.  

Praktische informatie

Neem contact op met Sitara Edward voor meer informatie over dit traject.
sitara@inspiritedpolitics.com

Data:

21 jan. ’22 (9.00u – 13.00u)

Aantal deelnemers:

6-20 

Kosten:

€ 295,- per persoon (excl. 21% BTW)

Maatwerk

‘Samen komen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samenwerken is succes.’– Henry Ford

Waarom maatwerk?

Je bent werkzaam in de politiek en loopt met je politieke collega’s tegen een of meerdere uitdagingen aan waar je niet intern uitkomt zoals:
– Door versplintering in de volksvertegenwoordiging ligt het politieke proces stil
– Een conflict binnen de partij die tot versplintering leidt
– Je zoekt een facilitator om een heidag te begeleiden.

Waarom deelnemen?

Effectief zijn in de politiek begint bij te weten wie je in de kern bent en waar je voor staat. Niet alleen als individu maar ook als fractie. Het is  het beste startpunt om betekenisvolle impact te maken, gericht op de lange termijn. In de optimale situatie is je fractie meer dan de optelsom van de individuen die bij de fractie betrokken zijn. Dit is niet een vanzelfsprekendheid in de politieke realiteit. Dit traject geeft je als fractie de handvatten om je als team te ontwikkelen en vast te stellen waar je met z’n allen voor staat. 

Wat gaan we doen?

Je gaat in dit traject interactief met elkaar aan de slag om elkaar beter te leren kennen en om met z’n allen je fractiekompas te formuleren.  

Voor wie

Voor politieke teams en/of afdelingen

Praktische informatie

Neem contact op met Sitara Edward voor meer informatie over maatwerk.
sitara@inspiritedpolitics.com

Data: