Fracties en coalities

Het Fractiekompas

‘Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen.’– Steve Jobs

Wat levert het op?

* Inzicht in drijfveren fractie
* Kaders voor samenwerking en besluitvorming
* Betekenis, purpose en passie
* Interactieve kennismaking en verdieping

Het fractiekompas maakt je fractie en degenen die hier nauw aan gelieerd zijn, bewust van jullie innerlijke drijfveren als team. Het maakt concreet wie jullie zijn als team en waar jullie gezamenlijk voor staan, zodat je maximaal impactvol kunt zijn voor je kiezers en de maatschappij. Een helder fractiekompas vormt de basis voor een prettige, constructieve samenwerking in je fractie. Het geeft je team betekenis, purpose en passie. Het fractiekompas versterkt het onderling vertrouwen en creëert heldere kaders voor de onderlinge samenwerking en besluitvorming. De professionele begeleiding op maat garandeert dat jullie als team snel tot de essentie komen.

Waarom deelnemen?

Effectief zijn in de politiek begint bij te weten wie je in de kern bent en waar je voor staat. Niet alleen als individu maar ook als fractie. Het is het beste startpunt om betekenisvolle impact te maken, gericht op de lange termijn. Je wilt graag dat je fractie meer is dan de optelsom van de individuen die bij de fractie betrokken zijn. Dit is niet een vanzelfsprekendheid in de politieke realiteit. Dit traject geeft je als fractie diepgaand de handvatten om je als team te ontwikkelen en toetsstenen om te bepalen waar je met z’n allen voor staat en voor gaat.

Wat gaan we doen?

Je gaat in dit traject interactief met elkaar aan de slag om elkaar beter te leren kennen en om met z’n allen je fractiekompas te formuleren.  

Opbouw programma

1. Kennismaken & verbinden:
Op interactieve wijze kennismaken en verbinding creëren om constructieve samenwerking, vertrouwen en transparantie in de toekomst te bevorderen.

2. Het Fractiekompas nader toegelicht:
Inzicht krijgen in de betekenis van het begrip ‘fractiekompas’ en de toegevoegde waarde die het kan hebben in de praktijk.

3. Je Fractiekompas formuleren:
Op interactieve wijze ontdekken en vaststellen wat de essentie is van het eigen fractiekompas en dit formuleren in een mooie slogan!

4. Je Fractiekompas in de praktijk:
Inzicht krijgen in het politieke potentieel en leidende principes van de fractie voor de komende fractieperiode als je je laat leiden door je fractiekompas. 

Voor wie

Dit traject is voor politieke fracties. Het traject is het effectiefst als je deelneemt met alle personen die nauw aan de fractie verbonden zijn zoals bijv. stafleden, bestuursleden e.d..  Het traject wordt in nauwe samenspraak met de fractie op detailniveau ingevuld.  

Praktische informatie

Neem contact op met Sitara Edward voor meer informatie over dit traject.
sitara@inspiritedpolitics.com

Data:

21 jan. ’22 (9.00u – 13.00u)

Aantal deelnemers:

6-20 

Kosten:

€ 295,- per persoon (excl. 21% BTW)

De Fractiekoers

‘Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen.’– Steve Jobs

Wat levert het op?

Dit traject vormt de basis voor een prettige, constructieve  samenwerking van je fractie. Het stelt je in staat als team vanuit je innerlijke drijfveren impactvol te zijn voor je kiezers en de maatschappij. Een fractiekompas geeft je team betekenis, purpose en passie.  Het is erop gericht het onderling vertrouwen te versterken en heldere kaders te creëren voor de onderlinge samenwerking en besluitvorming. De professionele begeleiding op maat garandeert dat jullie als team snel tot de essentie komen. 

Waarom deelnemen?

Effectief zijn in de politiek begint bij te weten wie je in de kern bent en waar je voor staat. Niet alleen als individu maar ook als fractie. Het is  het beste startpunt om betekenisvolle impact te maken, gericht op de lange termijn. In de optimale situatie is je fractie meer dan de optelsom van de individuen die bij de fractie betrokken zijn. Dit is niet een vanzelfsprekendheid in de politieke realiteit. Dit traject geeft je als fractie de handvatten om je als team te ontwikkelen en vast te stellen waar je met z’n allen voor staat. 

Wat gaan we doen?

Je gaat in dit traject interactief met elkaar aan de slag om elkaar beter te leren kennen en om met z’n allen je fractiekompas te formuleren.  

Opbouw programma

1. Kennismaken & verbinden:
Op interactieve wijze kennismaken en verbinding creëren om constructieve samenwerking, vertrouwen en transparantie in de toekomst te bevorderen.

2. Het Fractiekompas nader toegelicht:
Inzicht krijgen in de betekenis van het begrip ‘fractiekompas’ en de toegevoegde waarde die het kan hebben in de praktijk.

3. Je Fractiekompas formuleren:
Op interactieve wijze ontdekken en vaststellen wat de essentie is van het eigen fractiekompas en dit formuleren in een mooie slogan!

4. Je Fractiekompas in de praktijk:
Inzicht krijgen in het politieke potentieel en leidende principes van de fractie voor de komende fractieperiode als je je laat leiden door je fractiekompas. 

Voor wie

Dit traject is voor politieke fracties. Het traject is het effectiefst als je deelneemt met alle personen die nauw aan de fractie verbonden zijn zoals bijv. stafleden, bestuursleden e.d..  Het traject wordt in nauwe samenspraak met de fractie op detailniveau ingevuld.  

Praktische informatie

Neem contact op met Sitara Edward voor meer informatie over dit traject.
sitara@inspiritedpolitics.com

Data:

21 jan. ’22 (9.00u – 13.00u)

Aantal deelnemers:

6-20 

Kosten:

€ 295,- per persoon (excl. 21% BTW)

Verbindend samenwerken

‘Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen.’– Steve Jobs

Wat levert het op?

Dit traject vormt de basis voor een prettige, constructieve  samenwerking van je fractie. Het stelt je in staat als team vanuit je innerlijke drijfveren impactvol te zijn voor je kiezers en de maatschappij. Een fractiekompas geeft je team betekenis, purpose en passie.  Het is erop gericht het onderling vertrouwen te versterken en heldere kaders te creëren voor de onderlinge samenwerking en besluitvorming. De professionele begeleiding op maat garandeert dat jullie als team snel tot de essentie komen. 

Waarom deelnemen?

Effectief zijn in de politiek begint bij te weten wie je in de kern bent en waar je voor staat. Niet alleen als individu maar ook als fractie. Het is  het beste startpunt om betekenisvolle impact te maken, gericht op de lange termijn. In de optimale situatie is je fractie meer dan de optelsom van de individuen die bij de fractie betrokken zijn. Dit is niet een vanzelfsprekendheid in de politieke realiteit. Dit traject geeft je als fractie de handvatten om je als team te ontwikkelen en vast te stellen waar je met z’n allen voor staat. 

Wat gaan we doen?

Je gaat in dit traject interactief met elkaar aan de slag om elkaar beter te leren kennen en om met z’n allen je fractiekompas te formuleren.  

Opbouw programma

1. Kennismaken & verbinden:
Op interactieve wijze kennismaken en verbinding creëren om constructieve samenwerking, vertrouwen en transparantie in de toekomst te bevorderen.

2. Het Fractiekompas nader toegelicht:
Inzicht krijgen in de betekenis van het begrip ‘fractiekompas’ en de toegevoegde waarde die het kan hebben in de praktijk.

3. Je Fractiekompas formuleren:
Op interactieve wijze ontdekken en vaststellen wat de essentie is van het eigen fractiekompas en dit formuleren in een mooie slogan!

4. Je Fractiekompas in de praktijk:
Inzicht krijgen in het politieke potentieel en leidende principes van de fractie voor de komende fractieperiode als je je laat leiden door je fractiekompas. 

Voor wie

Dit traject is voor politieke fracties. Het traject is het effectiefst als je deelneemt met alle personen die nauw aan de fractie verbonden zijn zoals bijv. stafleden, bestuursleden e.d..  Het traject wordt in nauwe samenspraak met de fractie op detailniveau ingevuld.  

Praktische informatie

Neem contact op met Sitara Edward voor meer informatie over dit traject.
sitara@inspiritedpolitics.com

Data:

21 jan. ’22 (9.00u – 13.00u)

Aantal deelnemers:

6-20 

Kosten:

€ 295,- per persoon (excl. 21% BTW)

Het coalitiekompas

‘Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen.’– Steve Jobs

Wat levert het op?

Dit traject vormt de basis voor een prettige, constructieve  samenwerking van je fractie. Het stelt je in staat als team vanuit je innerlijke drijfveren impactvol te zijn voor je kiezers en de maatschappij. Een fractiekompas geeft je team betekenis, purpose en passie.  Het is erop gericht het onderling vertrouwen te versterken en heldere kaders te creëren voor de onderlinge samenwerking en besluitvorming. De professionele begeleiding op maat garandeert dat jullie als team snel tot de essentie komen. 

Waarom deelnemen?

Effectief zijn in de politiek begint bij te weten wie je in de kern bent en waar je voor staat. Niet alleen als individu maar ook als fractie. Het is  het beste startpunt om betekenisvolle impact te maken, gericht op de lange termijn. In de optimale situatie is je fractie meer dan de optelsom van de individuen die bij de fractie betrokken zijn. Dit is niet een vanzelfsprekendheid in de politieke realiteit. Dit traject geeft je als fractie de handvatten om je als team te ontwikkelen en vast te stellen waar je met z’n allen voor staat. 

Wat gaan we doen?

Je gaat in dit traject interactief met elkaar aan de slag om elkaar beter te leren kennen en om met z’n allen je fractiekompas te formuleren.  

Opbouw programma

1. Kennismaken & verbinden:
Op interactieve wijze kennismaken en verbinding creëren om constructieve samenwerking, vertrouwen en transparantie in de toekomst te bevorderen.

2. Het Fractiekompas nader toegelicht:
Inzicht krijgen in de betekenis van het begrip ‘fractiekompas’ en de toegevoegde waarde die het kan hebben in de praktijk.

3. Je Fractiekompas formuleren:
Op interactieve wijze ontdekken en vaststellen wat de essentie is van het eigen fractiekompas en dit formuleren in een mooie slogan!

4. Je Fractiekompas in de praktijk:
Inzicht krijgen in het politieke potentieel en leidende principes van de fractie voor de komende fractieperiode als je je laat leiden door je fractiekompas. 

Voor wie

Dit traject is voor politieke fracties. Het traject is het effectiefst als je deelneemt met alle personen die nauw aan de fractie verbonden zijn zoals bijv. stafleden, bestuursleden e.d..  Het traject wordt in nauwe samenspraak met de fractie op detailniveau ingevuld.  

Praktische informatie

Neem contact op met Sitara Edward voor meer informatie over dit traject.
sitara@inspiritedpolitics.com

Data:

21 jan. ’22 (9.00u – 13.00u)

Aantal deelnemers:

6-20 

Kosten:

€ 295,- per persoon (excl. 21% BTW)

De coalitiekoers

‘Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen.’– Steve Jobs

Wat levert het op?

Dit traject vormt de basis voor een prettige, constructieve  samenwerking van je fractie. Het stelt je in staat als team vanuit je innerlijke drijfveren impactvol te zijn voor je kiezers en de maatschappij. Een fractiekompas geeft je team betekenis, purpose en passie.  Het is erop gericht het onderling vertrouwen te versterken en heldere kaders te creëren voor de onderlinge samenwerking en besluitvorming. De professionele begeleiding op maat garandeert dat jullie als team snel tot de essentie komen. 

Waarom deelnemen?

Effectief zijn in de politiek begint bij te weten wie je in de kern bent en waar je voor staat. Niet alleen als individu maar ook als fractie. Het is  het beste startpunt om betekenisvolle impact te maken, gericht op de lange termijn. In de optimale situatie is je fractie meer dan de optelsom van de individuen die bij de fractie betrokken zijn. Dit is niet een vanzelfsprekendheid in de politieke realiteit. Dit traject geeft je als fractie de handvatten om je als team te ontwikkelen en vast te stellen waar je met z’n allen voor staat. 

Wat gaan we doen?

Je gaat in dit traject interactief met elkaar aan de slag om elkaar beter te leren kennen en om met z’n allen je fractiekompas te formuleren.  

Opbouw programma

1. Kennismaken & verbinden:
Op interactieve wijze kennismaken en verbinding creëren om constructieve samenwerking, vertrouwen en transparantie in de toekomst te bevorderen.

2. Het Fractiekompas nader toegelicht:
Inzicht krijgen in de betekenis van het begrip ‘fractiekompas’ en de toegevoegde waarde die het kan hebben in de praktijk.

3. Je Fractiekompas formuleren:
Op interactieve wijze ontdekken en vaststellen wat de essentie is van het eigen fractiekompas en dit formuleren in een mooie slogan!

4. Je Fractiekompas in de praktijk:
Inzicht krijgen in het politieke potentieel en leidende principes van de fractie voor de komende fractieperiode als je je laat leiden door je fractiekompas. 

Voor wie

Dit traject is voor politieke fracties. Het traject is het effectiefst als je deelneemt met alle personen die nauw aan de fractie verbonden zijn zoals bijv. stafleden, bestuursleden e.d..  Het traject wordt in nauwe samenspraak met de fractie op detailniveau ingevuld.  

Praktische informatie

Neem contact op met Sitara Edward voor meer informatie over dit traject.
sitara@inspiritedpolitics.com

Data:

21 jan. ’22 (9.00u – 13.00u)

Aantal deelnemers:

6-20 

Kosten:

€ 295,- per persoon (excl. 21% BTW)

Maatwerk

‘Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen.’– Steve Jobs

Wat levert het op?

Dit traject vormt de basis voor een prettige, constructieve  samenwerking van je fractie. Het stelt je in staat als team vanuit je innerlijke drijfveren impactvol te zijn voor je kiezers en de maatschappij. Een fractiekompas geeft je team betekenis, purpose en passie.  Het is erop gericht het onderling vertrouwen te versterken en heldere kaders te creëren voor de onderlinge samenwerking en besluitvorming. De professionele begeleiding op maat garandeert dat jullie als team snel tot de essentie komen. 

Waarom deelnemen?

Effectief zijn in de politiek begint bij te weten wie je in de kern bent en waar je voor staat. Niet alleen als individu maar ook als fractie. Het is  het beste startpunt om betekenisvolle impact te maken, gericht op de lange termijn. In de optimale situatie is je fractie meer dan de optelsom van de individuen die bij de fractie betrokken zijn. Dit is niet een vanzelfsprekendheid in de politieke realiteit. Dit traject geeft je als fractie de handvatten om je als team te ontwikkelen en vast te stellen waar je met z’n allen voor staat. 

Wat gaan we doen?

Je gaat in dit traject interactief met elkaar aan de slag om elkaar beter te leren kennen en om met z’n allen je fractiekompas te formuleren.  

Opbouw programma

1. Kennismaken & verbinden:
Op interactieve wijze kennismaken en verbinding creëren om constructieve samenwerking, vertrouwen en transparantie in de toekomst te bevorderen.

2. Het Fractiekompas nader toegelicht:
Inzicht krijgen in de betekenis van het begrip ‘fractiekompas’ en de toegevoegde waarde die het kan hebben in de praktijk.

3. Je Fractiekompas formuleren:
Op interactieve wijze ontdekken en vaststellen wat de essentie is van het eigen fractiekompas en dit formuleren in een mooie slogan!

4. Je Fractiekompas in de praktijk:
Inzicht krijgen in het politieke potentieel en leidende principes van de fractie voor de komende fractieperiode als je je laat leiden door je fractiekompas. 

Voor wie

Dit traject is voor politieke fracties. Het traject is het effectiefst als je deelneemt met alle personen die nauw aan de fractie verbonden zijn zoals bijv. stafleden, bestuursleden e.d..  Het traject wordt in nauwe samenspraak met de fractie op detailniveau ingevuld.  

Praktische informatie

Neem contact op met Sitara Edward voor meer informatie over dit traject.
sitara@inspiritedpolitics.com

Data:

21 jan. ’22 (9.00u – 13.00u)

Aantal deelnemers:

6-20 

Kosten:

€ 295,- per persoon (excl. 21% BTW)