Coaching

Coachprogramma: Vliegende Start voor raadsleden en statenleden

Vanuit je kernwaarden impact maken in de politiek!

Wat levert het op?

In dit intensieve programma leer je in korte tijd vanuit je innerlijk kompas (IK) impact te maken in de politiek. De professionele begeleiding op maat garandeert dat je snel tot de essentie komt en persoonlijke, effectieve handvatten krijgt om impactvol te zijn in jouw politieke omgeving. 

Waarom deelnemen? 

Effectief zijn in de politiek begint bij te weten wie je in de kern bent en waar je voor staat. Het is het beste startpunt om betekenisvolle impact te maken gericht op de lange termijn. Trouw zijn en blijven aan jezelf en je innerlijk kompas is in de politieke realiteit niet eenvoudig. Dit wordt door deelnemers vaak bevestigd. Dit programma geeft snel inzicht in wie je bent en biedt handvatten om vanuit je kernwaarden impact te maken.

Wat gaan we doen? 

Jouw innerlijk kompas helder krijgen is het eerste wat we gaan doen tijdens dit coachprogramma. Vervolgens maken we inzichtelijk hoe je van hieruit jouw meest krachtige en effectieve bijdrage levert binnen de politiek. Aan het einde van het traject beschik je over een concreet actieplan voor de komende 12 maanden.

Opbouw programma:

Deel 1: Mijn innerlijk kompas (IK)  – sessie 1
Je ontdekt en formuleert je IK in een paar woorden.
Centrale vragen hierbij zijn: 
– Wie ben ik in de kern?
– Waar sta ik onvoorwaardelijk voor?
– Wat is het beste dat ik te bieden heb, privé en in mijn werk?

Deel 2: Mijn IK in de politiek – sessie 2 & 3
Je ontdekt wat je politieke potentieel is en je maakt voor een jaar een politiek actieplan om vanuit je IK impact te maken in de politiek.
Centrale onderwerpen hierbij zijn:
– Wat kan ik realiseren in de politiek als ik trouw blijf aan mijn IK?
– Welke waarden/leidende principes zijn hierbij ondersteunend?
– Wat zijn energiegevers en energieslurpers in mijn politieke werk?
– Hoe blijf ik trouw aan mezelf en welke uitdagingen kom ik daarbij tegen?

Voor wie? 

Dit programma is speciaal voor raadsleden en statenleden en wordt aangeboden tegen een speciaal tarief.

Praktische informatie

Waar/wanneer

– Online via zoom
– Op elke dag van de week mogelijk, tijden van de sessies in overleg

Tijdsinvestering

– 3 coaching sessies
(60-120 min. per sessie)
– extra opdrachten en reflectie (facultatief)
(gemiddeld 3-5 uur totaal)

Sessie 1: Mijn IK
Sessie 2 & 3 : Mijn IK in de politiek


NB: Geadviseerd wordt dit traject in 4 tot 8 weken te doorlopen.

Kosten

€ 825,- excl. BTW 
Statenleden tot 1-7-2023
€ 750,- excl. BTW  

Coachprogramma: Mijn IK in de Politiek

Vanuit je kernwaarden impact maken in de politiek!

Wat levert het op?

In dit intensieve programma leer je in korte tijd vanuit je innerlijk kompas (IK) impact te maken in de politiek. De professionele begeleiding op maat garandeert dat je snel tot de essentie komt en persoonlijke, effectieve handvatten krijgt om impactvol te zijn in jouw politieke omgeving. 

Waarom deelnemen? 

Effectief zijn in de politiek begint bij te weten wie je in de kern bent en waar je voor staat. Het is het beste startpunt om betekenisvolle impact te maken gericht op de lange termijn. Trouw zijn en blijven aan jezelf en je innerlijk kompas is in de politieke realiteit niet eenvoudig. Dit wordt door klanten vaak bevestigd. Dit programma geeft snel inzicht in wie je bent en biedt handvatten om vanuit je kernwaarden impact te maken.

Wat gaan we doen? 

Jouw innerlijk kompas helder krijgen is het eerste wat we gaan doen tijdens dit coachprogramma. Vervolgens maken we inzichtelijk hoe je van hieruit jouw meest krachtige en effectieve bijdrage levert binnen de politiek. Dit maak je concreet in een actieplan op hoofdlijnen. Het programma sluit af met praktijkgerichte sessies. Hierbij focus je op praktische zaken waar je tegenaan loopt als je vanuit je innerlijk kompas impact wil maken in de praktijk. Het gaat hierbij vaak om het bespreken van casussen uit je dagelijkse realiteit. 

Opbouw programma:

Deel 1: Mijn innerlijk kompas (IK)  – sessie 1
Je ontdekt en formuleert je IK in een paar woorden.
Centrale vragen hierbij zijn: 
– Wie ben ik in de kern?
– Waar sta ik onvoorwaardelijk voor?
– Wat is het beste dat ik te bieden heb, privé en in mijn werk?

Deel 2: Mijn IK in de politiek – sessie 2 & 3
Je ontdekt wat je politieke potentieel is en je maakt voor een jaar een politiek actieplan om vanuit je IK impact te maken in de politiek.
Centrale onderwerpen hierbij zijn:
– Wat kan ik realiseren in de politiek als ik trouw blijf aan mijn IK?
– Welke waarden/leidende principes zijn hierbij ondersteunend?
– Wat zijn energiegevers en energieslurpers in mijn politieke werk?
– Hoe blijf ik trouw aan mezelf en welke uitdagingen kom ik daarbij tegen?

Deel 3: Mijn IK in de praktijk – sessie 4 & 5
Je bespreekt aan de hand van je praktijkervaringen waar je staat en waar je tegenaan loopt. Je hebt ook de mogelijkheid praktische casussen uit je eigen politieke praktijk in te brengen.
Centrale onderwerpen zijn:
– Wat heb ik nodig om mijn IK en leidende principes te verankeren in de praktijk?
– Waar loop ik in de politiek tegenaan als ik trouw wil blijven aan mijzelf en wat kan ik hierin anders doen?
– Bespreken van praktische casussen uit je eigen politieke praktijk.

Voor wie? 

Dit programma is geschikt voor iedereen die in de politiek werkt, voor of achter de schermen die meer impact wil maken. In het bijzonder wordt het programma aanbevolen voor mensen die (ambiëren) minimaal 50% van hun tijd in de politiek te werken zoals:
– Bestuurders, ambtsdragers
– Kamerleden, statenleden, raadsleden
– Medewerkers in de landelijke, provinciale of gemeentelijke politiek
– Iedereen die wil doorgroeien in de politiek, ongeacht je huidige functie

Praktische informatie

Waar/wanneer

– Online via zoom
– Op ons kantoor in Amsterdam
– Op locatie bij de klant (op aanvraag tegen meerprijs)

– 7 dagen per week
– 7.00 – 22.00u CET
Je kunt het hele jaar starten. 

Tijdsinvestering

– 5 coaching sessies
(60-120 min. per sessie)
– extra opdrachten en reflectie (facultatief)
(gemiddeld 3-7 uur totaal)

Sessie 1: Mijn IK
Sessie 2 & 3 : Mijn IK in de politiek
Sessie 4 & 5: Mijn IK in de praktijk

NB: De eerste 3 sessies worden meestal op wekelijkse of tweewekelijkse basis gepland. De laatste twee sessies worden in samenspraak vastgesteld. (binnen 6 maanden na aanvang programma) 

Kosten

€ 1695,- excl. 21% BTW

Persoonlijke coaching in politiek leiderschap

Versterk je politieke leiderschap door te investeren in je persoonlijke groei

Wat levert het op?

(Politiek) Leiderschap vraagt dat je in een veranderende wereld, omgeving en tijd steeds in staat bent je aan te passen en een nieuwe versie van jezelf ontdekt. Persoonlijke coaching ondersteunt je persoonlijke groei om je continue in staat te stellen je leiderschap in de politiek te versterken om van betekenis te zijn voor het grotere geheel.  

Waarom coaching?

Iedereen heeft leiderschap en wij zijn er om jou te versterken het beste uit jezelf en je politieke omgeving te halen. Je hebt voor de politiek gekozen omdat je van betekenis wilt zijn! Je wilt het beste uit jezelf en je omgeving halen. Iedereen heeft leiderschap en politieke coaching stelt je in staat het beste uit jezelf en je politieke omgeving te halen.  Persoonlijke coaching helpt bijvoorbeeld om:
– trouw te blijven aan jezelf in een complex politiek speelveld waar veel belangen spelen.
– je te blijven richten op resultaten voor de lange termijn ondanks de waan van de dag.
– een optimale werk-prive balans in de hectische politieke realiteit te bewerkstelligen.
– jezelf in de spiegel te kijken over de keuzes die je gemaakt hebt en de resultaten die je geboekt hebt in de politiek. 

Voor wie? 

Iedereen in en rondom de politiek die zichzelf wil ontwikkelen

Praktische informatie

Waar/wanneer

– Online via zoom
– Op ons kantoor in Amsterdam
– Op locatie bij de klant (op aanvraag tegen meerprijs)

– 7 dagen per week
– 7.00 – 22.00u CET
Je kunt het hele jaar starten

Tijdsinvestering

– 45-60 minuten per sessie

Kosten

– 3 sessies € 500,-
– 5 sessies € 750,-
– 10 sessies € 1350,-
Alle tarieven zijn excl. 21% BTW

Coachprogramma: Mijn IK ná de Politiek

Mét je politieke ervaring vanuit je kernwaarden impact maken buiten de politiek!

Wat levert het op?

In dit intensieve programma leer je in korte tijd vanuit je innerlijk kompas (IK) impact te maken als je de politiek (tijdelijk) verlaat. De professionele begeleiding op maat garandeert dat je snel tot de essentie komt en persoonlijke, effectieve handvatten krijgt om vervolgstappen te nemen in je loopbaan en leven. 

Waarom deelnemen? 

In de politiek is het vaak hollen of stilstaan. Meestal heb je geen tijd om stil te staan en te reflecteren op wat je leert en hoe je je ervaring in wilt zetten na je vertrek uit de politiek. Effectief zijn in je werk begint bij te weten wie je in de kern bent en waar je voor staat. Het is het beste startpunt om betekenisvolle impact te maken gericht op de lange termijn. Trouw zijn en blijven aan jezelf en je innerlijk kompas is in de dagelijkse realiteit niet eenvoudig. Dit wordt door klanten vaak bevestigd. Dit programma geeft snel inzicht in wie je bent, wat je mee neemt uit de politiek en biedt handvatten om vanuit je kernwaarden impact te maken.

Wat gaan we doen? 

Jouw innerlijk kompas helder krijgen is het eerste wat we gaan doen tijdens dit coachprogramma. Vervolgens maken we een inventarisatie van wat je politieke loopbaan heeft opgeleverd. Van hieruit maken we inzichtelijk welke vervolgstappen je wilt maken om  jouw meest krachtige en effectieve bijdrage te leveren buiten de politiek. Dit wordt geconcretiseerd in een actieplan op hoofdlijnen. Het programma sluit af met het in de praktijk brengen van het geleerde. Hierbij focus je op praktische zaken waar je tegenaan loopt als je vanuit je IK impact wil maken in de praktijk. Het gaat hierbij vaak om het bespreken van een casus uit je dagelijkse realiteit.

Opbouw programma

Deel 1: Mijn innerlijk kompas (IK)  – sessie 1
Je ontdekt en formuleert je IK in een paar woorden.
Centrale vragen hierbij zijn: 
– Wie ben ik in de kern?
– Waar sta ik onvoorwaardelijk voor?
– Wat is het beste dat ik te bieden heb, privé en in mijn werk?
– Waar krijg ik energie van en wat kost mij energie?

Deel 2: Mijn IK na de politiek – sessie 2
Je inventariseert de baten en lasten van je politieke leven.
Centrale vragen hierbij zijn:
– Wat neem ik mee en wat laat ik achter uit de politiek? 
– Wat heb ik geleerd?

Deel 3: Mijn IK buiten de politiek – sessie 3 & 4
Je ontdekt wat je potentieel is en je maakt voor een jaar een actieplan om vanuit je IK impact te maken buiten de politiek.
Centrale onderwerpen hierbij zijn:
– Wat kan ik realiseren als ik trouw blijf aan mijn IK?
– Welke waarden/leidende principes zijn hierbij ondersteunend?
– Hoe blijf ik trouw aan mezelf en welke uitdagingen kom ik daarbij tegen?

Deel 4: Mijn IK in de praktijk – sessie 5 & 6
Je bespreekt aan de hand van je praktijkervaringen waar je staat en waar je tegenaan loopt. 
Centrale onderwerpen zijn:
– Wat heb ik nodig om mijn IK en leidende principes te verankeren in de praktijk?
– Waar loop ik in tegenaan als ik trouw wil blijven aan mijzelf en wat kan ik hierin anders doen?
– Bespreken van praktische casus uit je eigen praktijk

Voor wie? 

Dit programma is geschikt als je vrijwillig of onvrijwillig een betaalde functie in de politiek verlaat en vanuit persoonlijk leiderschap bewuste keuzes wil maken bij de vervolgstappen in je loopbaan en leven.

– Bestuurders
– Kamerleden, statenleden, raadsleden
– Medewerkers in de landelijke, provinciale of gemeentelijke politiek

Praktische informatie

Waar/wanneer

– Online via zoom
– Op ons kantoor in Amsterdam
– Op locatie bij de klant (op aanvraag tegen meerprijs)

– 7 dagen per week
– 7.00 – 22.00u CET
Je kunt het hele jaar starten. 

Tijdsinvestering

– 6 coaching sessies
(60-120 min. per sessie)
– extra opdrachten en reflectie (facultatief)
(gemiddeld 3-7 uur totaal)

Sessie 1: Mijn IK
Sessie 2: Mijn IK na de politiek
Sessie 3 & 4 : Mijn IK buiten de politiek
Sessie 5 & 6: Mijn IK in de praktijk

NB: De eerste 4 sessies worden meestal op wekelijkse of tweewekelijkse basis gepland. De laatste twee sessies worden in samenspraak vastgesteld. (binnen 6 maanden na aanvang programma) 

Kosten

€ 1895,- excl. 21% BTW