aanpak

Innovatief Politiek Leiderschap

Waarom doen we dit? Omdat wij willen dat de politiek het beste uit zichzelf haalt en een positieve bijdrage levert aan de maatschappij en de wereld. Gericht op de lange termijn, voor toekomstige generaties.

De politieke arena heeft een sleutelpositie in onze democratie en maatschappij. Daarom is het belangrijk dat we in de politiek mee kunnen bewegen met de veranderingen in de wereld en kunnen inspelen op ontwikkelingen en grote vraagstukken in de maatschappij.
In onze visie vraagt de complexiteit van de hedendaagse wereld en de vraagstukken waar we voor staan om innovatief politiek leiderschap.  

Aanpak

‘Vertragen’, ‘Verbinden’, Verdiepen’, ‘Versnellen’.
Dit zijn de vier stappen van onze aanpak gericht op Innovatief Politiek Leiderschap.
Leiderschap vanuit je Innerlijk Kompas, waarmee je kan navigeren in de complexe realiteit, die snel verandert.
Met focus op de lange termijn en de dialoog.

Stap 1. Vertragen – startpunt trajecten

Vertragen is het startpunt van al onze trajecten. Het is een effectieve manier om contact te maken met het hier en nu en van daaruit te verbinden met jezelf en anderen (stap2).  Meestal doen we dit met een korte oefening. Dit kan bijvoorbeeld een ontspanningsoefening, een ademhalingsoefening of een visualisatie zijn.

‘Vertragen is soms de beste manier om te versnellen.’
Mike Vance

Stap 2. Verbinden – met jezelf, anderen & geheel

Stap twee draait om verbinden. Dit begint met het verbinden met jezelf; met wat je denkt, voelt en waarneemt in je lichaam. Van hieruit is er aandacht voor de verbinding met anderen, je omgeving en het grotere geheel (bijv. de maatschappij). Deze stap is vaak een integraal onderdeel van de oefening zoals beschreven bij stap 1.

‘Verbinding is dé reden waarom we hier zijn, het geeft zin en betekenis aan ons leven.’
Brené Brown

Stap 3. Verdiepen – nieuwe informatie vinden

In deze fase staat het vinden van nieuwe inzichten, antwoorden en mogelijkheden centraal. Je onderzoekt het potentieel van mogelijke situaties en keuzes (bijv. op burgers, de economie of de aarde). Je inventariseert wat nodig is voor de lange termijn en wat jij en/of je team hierin te doen staat. Het aanbieden van ervaringsgerichte, explorererende oefeningen staat centraal.

‘Alleen in helder water zie je diepte’ 
Rutger Kopland

Stap 4. Versnellen – actie vanuit wijsheid

In deze fase voer je weloverwogen je vervolgstap en/of actieplan uit gebasseerd op de input uit de eerdere fasen. Je richt je op het ontsluiten van het grootste potentieel om betekenisvolle, duurzame impact te maken. Na je actie blijf je bewust van veranderingen om je heen zodat je zo nodig weer naar stap 1 gaat om tot nieuwe acties te komen. 

‘Elke keuze, bewust of onbewust, zet een aaneenschakeling van gebeurtenissen in gang.
Succes is dus een kwestie van de juiste keuzes maken.’

Marco van Zalingen

 

Wat levert het op?

 • Je hebt meer tijd voor wat echt belangrijk is
 • Je ervaart minder stress (bijv. bij besluitvorming)
 • Je stelt makkelijk prioriteiten (bijv. gebruik social media) 
 • Je hebt meer impact (bijv. debatten)
 • Je ervaart meer helderheid (bijv. politieke visie)
 • Je krijgt nieuwe inzichten (bijv. beleid & vervolgstappen)
 • Co-creatie met anderen is  vanzelfsprekend 
 • Je ervaart een betere werk-privé balans  
 • Je ervaart meer zingeving en voldoening 
 • Je vergroot je zelfkennis
 • Je krijgt meer focus
 • Je neemt waar zonder direct te oordelen
 • Je plukt de vruchten van ‘deep listening’
 • Je leert te vertrouwen op je innerlijke wijsheid en creativiteit.
 • Je verkrijgt een diepgaand inzicht in hoe de wereld werkt als energie in beweging
 • Je leert het grootste potentieel in situaties ontdekken 
 • Je ervaart de voordelen van ‘interconnectedness’
 • Je draagt bij aan het grotere geheel
 • Je hecht aan lange termijn duurzame resultaten